Artysta – dobry jak chleb

Konferencja zorganizowana w 100 rocznicę śmierci św. Brata Alberta.

Aula Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
18.11.2017 (sobota), Plac Jana Matejki 13

Godz. 10.00 - Otwarcie wystawy wybranych dzieł Adama Chmielowskiego ze zbiorów Zgromadzenia Braci Albertynów –JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Tabisz.

Godz.10.30 - Otwarcie konferencji – JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Tabisz.

Godz.10.40 - Słowo wprowadzające.

Godz.11.00 - Adam Chmielowski o istocie sztuki – prof. dr hab. Tadeusz Boruta, UR.

Godz.11.20 - Pedagogika artystyczna w pismach i w twórczości Adama Chmielowskiego – Małgorzata Tuszyńska, doktorantka UKSW

Godz.11.40 - Brat Albert w refleksji Karola Wojtyły-Jana Pawła II – ks. prof. dr hab. Jan
Machniak, UP JPII

Godz.12.00 - Przerwa na kawę.

Godz. 12.20 - Adama Chmielowskiego wybór większej wolności – Brat Franciszek Grzelka, Zgromadzenie Braci Albertynów.

Godz. 12.40 - Innowacyjność zaangażowania społecznego św. Brata Alberta, na tle innych przedsięwzięć w ówczesnej Europie i jego aktualność w czasach współczesnych – Bohdan Aniszczyk, ZG TPBA – Wrocław.

Godz.13.00 - Poczęstunek

Godz. 13.45 -16.00 - O współczesnej fascynacji postacią i dziełem św. Brata Alberta. Świadectwa: s. dr Ksenia Kalemba – Zgromadzenie Sióstr Albertynek, Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – Fundacja Brata Alberta, Izabela Drobotowicz-Orkisz – Teatr Hagiograf, prof. dr hab. Czesław Dźwigaj – ASP Kraków, Stanisław Markowski – artysta fotografik, ks. Jan Latosiński – TPBA Miechów, Lidia Jazgar – wokalistka, dziennikarka, Lucyna Lubańska – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta KK, prelegenci oraz osoby z sali.

Godz.15.45 -17.00 - Dyskusja panelowa z udziałem prelegentów, moderator ks. Tadeusz
Isakowicz-Zaleski

Godz.17.00 -18.00 – spektakl słowa pt. „Prostota zawstydza całą mądrość tego świata”. Teatr Hagiograf im. św. Teresy z Lisieux; słowo: Izabela Drobotowicz-Orkisz, Karol Zapała; oprawa muzyczna: Monika Makowska, skrzypce.

Patronat: JE ks. ABP Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski

Organizatorzy:

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Krakowskie, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Fundacja Sacr-art. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Miechowskie.

Kontakt: 600 01 02 85

Comments are closed.