O nas

Tygodnik Rodzin Katolickich “Źródło” w styczniu 2018 rozpoczął dwudziesty szósty rok ukazywania się.

Pierwszy numer Czytelnicy otrzymali 5.01.1992 r. Od początku 1996 r., tygodnik jest bogato ilustrowany kolorowymi fotografiami i zawiera 32 strony druku.

Treścią artykułów jest szeroko pojęta problematyka chrześcijańskiego i patriotycznego wychowania w rodzinie. Są one przeznaczone zarówno dla rodziców, jak i młodego pokolenia. Podejmowane są ważne sprawy dotyczące życia Kościoła i naszej Ojczyzny zarówno od strony historycznej, jak i spraw bieżących.
Uzupełnienie stanowią wiadomości kościelne (lokalne, krajowe, światowe) oraz polityczno-społeczne.

Tygodnik ma pełną aprobatę władz kościelnych (w skład Redakcji wchodzi dwóch księży asystentów).

Comments are closed.