Prenumerata

Fundacja “Źródło”, w ramach działalności statutowej, wydaje i rozprowadza
Tygodnik Rodzin Katolickich “Źródło” również drogą pocztową.

Get Adobe Flash player

Koszt prenumeraty wraz z przesyłką:

  • kwartał – 60 zł
  • pół roku – 110 zł
  • rok – 220 zł

Prenumeraty dokonuje się wpłacając odpowiednią kwotę na konto:

Fundacja “Źródło”
ul. Smoleńsk 2
31-004 Kraków

Nr rachunku:
26 1240 4432 1111 0000 4726 6472

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 124227418

lub przez pocztę e-mail:

prenumerata@zrodlo.krakow.pl

Pobierz druk przelewu

Comments are closed.