Jan Paweł II

+++ W czasie Wielkiego Postu wszyscy – bogaci i biedni – są powołani, aby uobecniać miłość Chrystusa przez wielkoduszne dzieła miłości.

Comments are closed.