Droga – Prawda – Życie

Zmartwychwstanie w inicjale A(ngelus). Antyfonarz Zbigniewa Oleśnickiego, Kraków, po 1423, Archiwum Kapitulne na WaweluZmartwychwstanie Pańskie

+++ Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, która kończy okres Wielkiego Postu i zarazem okres Świętego Triduum Paschalnego, jest największym świętem chrześcijaństwa. Jest ona wspomnieniem triumfu Zbawiciela nad grzechem i śmiercią, jest dniem, w którym wszystko zaczęło się na nowo dla tych, którzy uwierzyli i zaufali Jezusowi.
+++ Zgodnie bowiem z opisem biblijnym zawartym we wszystkich czterech Ewangeliach,
+++ – u św. Mateusza: “Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób” (Mt 28,1).
+++ – u św. Marka: “Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło” (Mk 16,1–2).
+++ – u św. Łukasza: “W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty” (Łk 24,1–2).
+++ – i u św. Jana: “A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu” (J 20,1),
Zmartwychwstanie miało miejsce w pierwszy dzień żydowskiego tygodnia, po zakończeniu szabatu, czyli właśnie w naszą niedzielę. Chrześcijanie od samego początku uznali ten dzień za początek wszystkiego – za początek nowego stworzenia, nowego życia, początek nowej ery, początek Kościoła. W ten dzień – a raczej w noc poprzedzającą pierwszy dzień tygodnia – sprawowali w pierwszych wiekach Eucharystię – Dziękczynienie. Od początku Kościoła ten dzień, czyli pamiątka Zmartwychwstania Zbawiciela był tym, w którym udzielano Chrztu św. i przyjmowano do wspólnoty Ludu Bożego nowych członków. Zmartwychwstanie jest tym szczególnym świętem chrześcijaństwa, które niesie w sobie o wiele więcej radości niż dzień Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie bowiem to początek naszego Odkupienia, to moment zstąpienia Boga pośród ludzi. Wielkanoc to zwieńczenie, dopełnienie dzieła Odkupienia, to początek nowego stworzenia, nowego nieba i nowej ziemi. W tym dniu, w dniu swojego Zmartwychwstania Jezus mówi do nas: Oto otwarłem dla was na nowo bramy nieba, bramy utraconego raju, oto stwarzam was na nowo do życia w pełni, do życia nieśmiertelnego, oto otwieram przed wami drogę powrotu do Ojca, który daje życie wieczne. Już nic nie stoi na przeszkodzie, już nic nie zagradza wam dostępu do wiecznego życia bez końca… Nic poza jedną drobną sprawą… nic nie zagradza mi dostępu do życia wiecznego poza moim uporem i pychą.
+++ Jeśli wierzysz, że Chrystus zmartwychwstał i zgodnie z tą wiarą kształtujesz swoje codzienne życie, to możesz być pewny twojego zmartwychwstania i życia wiecznego.
+++ To jest najgłębszy i najbardziej fundamentalny sens Niedzieli Zmartwychwstania – Niedzieli Nowego Stworzenia, Niedzieli Nowego Życia… “I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już (odtąd) nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21,4–5).

ks. Kazimierz Kubat SDS

 

Comments are closed.