Nie lękajcie się!

Fotografia do artykułu - Źródło 18/2011+++Błogosławiony Jan Paweł II był nie tylko niestrudzonym obrońcą krzyża, Chrystusa, ale jego przesłanie niósł w najdalsze zakątki świata. Swą papieską posługę rozpoczął wypowiadając podczas inauguracji pontyfikatu 22 października 1978 roku znamienne słowa, które stały się przesłaniem jego pontyfikatu: „Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. Do tego wezwania nawiązał już w pierwszej encyklice Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka, 1979). Stwierdził w niej, że jedynym kluczem do tajemnicy człowieka jest Chrystus. To On jest gwarancją wielkiej i nieskończonej wartości człowieka, przywracając mu godność. Na straży tej godności stoi Kościół, pomagając odkrywać człowiekowi wolność i prawdę.
+++Zawsze, chociażby podczas swych 104 zagranicznych pielgrzymek, domagał się poszanowania dla nauki Chrystusa i dla krzyża. Na krakowskich Błoniach w 2002 roku przestrzegał: „Przed ludzkością jawią się nowe perspektywy rozwoju, a równocześnie nowe zagrożenia. Człowiek nierzadko żyje tak, jak gdyby Boga nie było. Uzurpuje sobie prawo Stwórcy do ingerowania w tajemnicę życia ludzkiego. Usiłuje decydować o jego zaistnieniu, wyznaczać jego kształt przez manipulacje genetyczne i w końcu określać granicę śmierci.
+++Podobnie jak w czasach komunizmu, współczesny świat odrzuca Chrystusa, chce wyrugować krzyż z przestrzeni publicznej. Jakże boleśnie doświadczyli tego wierzący Polacy w minionym roku, gdy krzyż stał się obiektem świętokradczych bluźnierstw ulicznego motłochu. W takiej formie walczyć z krzyżem nie odważyły się nawet władze PRL. Sceny, jakie rozgrywały się w sercu Warszawy – przy bierności organów porządkowych – przypominały jedynie antykatolickie orgie podczas rewolucji francuskiej w zrewoltowanej Hiszpanii, czy bolszewickiej Rosji.
+++Jednocześnie – przy bierności polskiego rządu – udało się przed Trybunałem w Strasburgu nie dopuścić do usunięcia krzyża z instytucji publicznych w niektórych europejskich państwach. Walka z krzyżem, z Chrystusem trwa nieustannie, chrześcijanie są najbardziej na świecie prześladowanymi wyznawcami religii. Co roku wielu z nich oddaje życie za wiarę.Odrzucając Boże prawa i zasady moralne, otwarcie występuje się przeciw rodzinie. Na wiele sposobów usiłuje się zagłuszyć głos Boga w ludzkich sercach, a Jego samego uczynić wielkim nieobecnym w kulturze i społecznej świadomości narodów. Tajemnica nieprawości wciąż wpisuje się w rzeczywistość świata, w którym żyjemy”. Obroną przed tą nieprawością jest wierność Chrystusowi i trwanie przy krzyżu, którego Polacy tyle razy bronili w swej historii. I obronili…

js

Comments are closed.