Nie ustawajcie w modlitwie

fot. ks. R. Walczak+++Tak oto dobiega końca moje pielgrzymowanie do Polski, do Krakowa. Cieszę się, że to zwieńczenie wizyty dokonuje się właśnie w Kalwarii, u stóp Maryi. Raz jeszcze pragnę zawierzyć Jej opiece was tutaj zgromadzonych, Kościół w Polsce i wszystkich rodaków. Niech Jej miłość będzie obfitym źródłem łask dla naszego kraju i jego mieszkańców.
+++Kiedy nawiedzałem to sanktuarium w r. 1979, prosiłem, abyście się za mnie tu modlili, za życia mojego i po śmierci. Dziś dziękuję wam i wszystkim kalwaryjskim pielgrzymom za te modlitwy, za duchowe wsparcie, jakiego nieustannie doznaję. I nadal proszę: nie ustawajcie w tej modlitwie – raz jeszcze powtarzam – za życia mojego i po śmierci. Ja zaś, jak zawsze, będę odwzajemniał tę waszą życzliwość polecając wszystkich Miłosiernemu Chrystusowi i Jego Matce.

Pozdrowienie po Mszy św.
w sanktuariumw Kalwarii Zebrzydowskiej
z okazji jego 400-lecia,19 sierpnia 2002 roku

+++ Kościół katolicki wyniósł do chwały ołtarzy Sługę Bożego Jana Pawła II. Od 1 maja 2011 roku już jako błogosławiony oręduje w „domu Ojca” za naszymi i świata całego sprawami. Dla tych, którzy byli świadkami życia Karola Wojtyły – Jana Pawła II – był on darem. Jako Ojciec Święty przybywał do swej Ojczyzny w ośmiu pielgrzymkach (oraz dwóch krótkich wizytach: na Światowe Dni Młodzieży na Jasnej Górze oraz na Podbeskidzie). Pozostawił niezwykłe świadectwo życia i umierania w oddaniu Chrystusowi oraz tysiące stron encyklik, listów, homilii…Słowom, które głosił, dawał zawsze osobiste świadectwo. Potwierdzał to także własnym cierpieniem, aż po swe ostatnie ziemskie dni. W czasie pontyfikatu głosił to, czego nauczył go Jezus Chrystus. Swe świadectwo przekazywał w sposób nieporównywalny z nikim we współczesnym świecie. Niezwykły autentyzm podążania za Chrystusem spowodował, że dla tak wielu Jan Paweł II stał się niekwestionowanym autorytetem. Radując się beatyfikacją naszego Rodaka, pragniemy przypomnieć niewielki fragment jego nauczania. Wybraliśmy kilka fundamentalnych spraw, które podejmował w swym słowie: modlitwę, wierność Chrystusowi i Krzyżowi, miłość do Ojczyzny oraz obronę życia od poczęcia po naturalną śmierć… Błogosławionego Ojca Świętego nie ma wśród nas od sześciu lat. Przeczytajmy fragmenty jego tekstów i odpowiedzmy sobie na pytanie: czy jesteśmy wierni tym słowom, czy żyjemy zgodnie z tym przesłaniem? Czy obecności wśród nas Jana Pawła II nie zredukowaliśmy do pamiątkowych fotografii, jego portretów…? Od tego, jakiej udzielimy odpowiedzi, zależy bowiem przyszłość naszych dzieci, wnuków, pokoleń, które przyjdą po nas…

(tytuły fragmentów papieskich
wystąpień pochodzą od redakcji)

Comments are closed.