Ojciec Święty Jan Paweł II Uratował miliony istnień ludzkich i sumień ludzkich w Polsce, a ile na całym świecie…

+++Okno życiaKs. Karol Wojtyła od samego początku swej posługi kapłańskiej bardzo aktywnie zaangażował się w dzieło obrony życia człowieka, w duszpasterstwo rodzin.
+++Już jako wikary parafii pw. św. Floriana w Krakowie, duszpasterz akademicki, uczył szacunku do życia poczętych dzieci, przygotowywał młodzież do sakramentu małżeństwa. W 1957 r. jako wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prowadził wykład monograficzny „Miłość i odpowiedzialność”.
+++Jako biskup pomocniczy w Archidiecezji Krakowskiej szczególną troską duszpasterską otaczał pracowników Służby Zdrowia: pielęgniarki i lekarzy.
+++W 1960 roku zorganizował Instytut Rodziny, który kształci doradców życia rodzinnego, obrońców życia człowieka, nauczycieli naturalnego planowania rodziny.
W maju 1974 roku jako kardynał, Metropolita Krakowski, wydał „Odezwę do wiernych Archidiecezji Krakowskiej w obronie życia nienarodzonych”. Czytamy w niej m.in.:
Ratujmy każde poczęte dziecko!
Oświadczam, że zapewniamy natychmiastową pomoc wszystkim potrzebującym pomocy, gwarantując dyskrecję. Informacji udzielają poradnie małżeńskie przy kościołach, szczególnie przy Kościele Mariackim w Krakowie, i Wydział Duszpasterstwa Rodzin w Kurii.
Wzywam, a zarazem gorąco proszę lekarzy i pracowników służby zdrowia o ratowanie życia poczętych dzieci zgodnie ze swoim powołaniem, przysięgą i sumieniem chrześcijańskim.
+++Wszystkich najgoręcej wzywam do współpracy w dziele ratowania poczętych dzieci, do udzielania pomocy materialnej i do tworzenia zdrowej atmosfery. Każda matka od chwili poczęcia dziecka winna być otoczona życzliwością wszystkich, a zwłaszcza starszego pokolenia z najbliższego otoczenia.
Z inicjatywy ks. kard. K. Wojtyły powstał w Krakowie pierwszy w Polsce Dom Samotnej Matki prowadzony przez Siostry Nazaretanki, w którym każda kobieta w stanie błogosławionym mogła znaleźć pełną opiekę. Dzisiaj w Polsce jest 40 domów samotnej matki prowadzonych przez Kościół Katolicki. Dzięki nim uratowano życie tysiącom nienarodzonych dzieci i uratowano matki przed popełnieniem straszliwego czynu.
To w domu samotnej matki w Krakowie, założonym przez ks. kard. K. Wojtyłę, jego współpracownicy w dziele obrony życia zorganizowali pierwsze w Polsce tzw. „Okno Życia”, w którym matki, które urodziły dzieci, a nie mogą ich wychować, pozostawiają je w bezpiecznych warunkach, a siostry przekazują je do adopcji. Dzisiaj takich „Okien Życia” w całej Polsce jest 41 (adresy domów samotnej matki i Okien Życia podane są m.in. na stronie www.pro-life.pl w zakładce: pomoc).

Papież Jan Paweł II

+++Wybór Metropolity Krakowskiego na Stolicę Piotrową spowodował wielką aktywizację obrońców życia człowieka w Polsce i na całym świecie.
Od pierwszych dni swego pontyfikatu Jan Paweł II apelował o szacunek dla życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres. W czasie wszystkich pielgrzymek apostolskich: od Meksyku, przez Polskę, USA czy Francję bronił świętości życia ludzkiego. Ta wielka troska o życie człowieka szczególny wyraz znalazła w papieskich dokumentach, takich jak: adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, „List do rodzin” i encyklika „Evangelium vitae”. To Jan Paweł II powołał Papieską Akademię „Pro Vita”, do udziału w której zaprosił obrońców życia człowieka z całego świata.
Od wielu lat wśród obrońców życia człowieka na całym świecie Jan Paweł II jest uznawany za największego budowniczego cywilizacji życia. Jego nauczanie, niezwykła determinacja stanowią inspirację dla tysięcy młodych i „starych” obrońców życia na całym globie. Z nauczania Jana Pawła II zrodziły się w Polsce dwie inicjatywy modlitewne w obronie życia człowieka, które przynoszą obfite owoce:

– Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci,
– World Prayer for Life.

Zachęcamy do włączenia się w te dzieła modlitewne.

Antoni Zięba

Comments are closed.