Podstawowe kryterium oceny ludzi, organizacji, partii politycznych, instytucji podane przez Jana Pawła II

Ojciec Świety Jan Paweł II – największy z Rodu Polaków – pozostawił nam jasne kryterium, które możemy, a nawet jako katolicy powinniśmy stosować oceniając konkretnych ludzi, organizacje, media, partie polityczne. Przedstawił je w szczególnych miejscach, przy szczególnych okazjach: w czasie wizyty w siedzibie ONZ w Nowym Jorku 2 października 1979 r., w pierwszej swej adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio”, ogłoszonej w Rzymie 22 listopada 1981 r., w przemówieniu do Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze 19 czerwca 1983 r. Jan Paweł II przemawiając do przedstawicieli ponad 100 krajów w siedzibie ONZ oświadczył, między innymi: „Pragnę… wypowiedzieć tę radość, jaką dla każdego z nas stanowią dzieci, wiosna życia, zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ojczyzny. Żaden kraj na świecie, żaden system polityczny nie może myśleć o swej przyszłości inaczej, jak tylko poprzez wizję tych nowych pokoleń, które przejmą od swoich rodziców wielorakie dziedzictwo wartości, zadań i dążeń zarówno własnego narodu, jak też całej rodziny ludzkiej. Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. Te słowa Jan Paweł II umieścił także w swej pierwszej adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio”. Ojciec Świety Jan Paweł II przemawiając na Jasnej Górze 19 czerwca 1983 r. podkreślał: „Nigdzie indziej Bóg nie uobecnia się we właściwym sobie działaniu wobec człowieka tak radykalnie i nigdzie indziej nie ujawnia się wobec człowieka tak namacalnie, jak w swoim stwórczym działaniu, czyli jako Dawca daru życia ludzkiego. Stąd stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności”. Jako katolicy otrzymaliśmy istotne, podstawowe kryterium, którym winniśmy się posługiwać w naszej trudnej rzeczywistości, także dokonując ocen polityków, podejmując decyzje wyborcze, oceniając środki społecznego przekazu. Odnośnie do decyzji wyborczych, pamiętajmy nie tyle o deklaracjach, obietnicach składanych w kampanii wyborczej, ale o konkretnych czynach, oświadczeniach, głosowaniach w przeszłości, np. nad procedurą in vitro, aborcją, eutanazją. brat Franciszek Ludwik Krawczyk
PS. Postkomunistyczne i liberalne media podają bardzo ograniczone i często nieprawdziwe informacje nt. obrony życia człowieka. Czy od 1989 roku, oficjalnego zniesienia cenzury, podano definicję aborcji? To tylko jedno zdanie: Aborcja to przerwanie, zniszczenie życia człowieka w okresie od poczęcia do urodzenia donoszonego, nawet dziewięciomiesięcznego dziecka. Czy aby raz w świeckich mediach podano, że zabijane w łonie matki dziecko nie otrzymuje żadnego znieczulenia?

Comments are closed.