Pomóż ocalić życie bezbronnemu! Także Ty możesz uratować życie dziecka! Pomóż ocalić sumienie ojca, matki… lekarza!

+++Nóżki dziecka ok. 7 tygodni od poczęcia„Waszym posłannictwem jest zabezpieczenie w jutrzejszym świecie obecności takich wartości, jak pełna wolność religijna, poszanowanie osobowego wymiaru rozwoju, ochrona prawa człowieka do życia począwszy od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, troska o rozwój i umocnienie rodziny” – apelował 15 sierpnia 1991 roku na Jasnej Górze Ojciec Święty Jan Paweł II.

+++Twarz dziecka ok. 4 miesiące od poczęciaObrona życia człowieka od momentu poczęcia po naturalny kres jest obowiązkiem każdego człowieka wierzącego czy niewierzącego – ale jest też specjalnym zadaniem każdego katolika – Polaka. W dziele tym potrzebna jest ufna, wytrwała modlitwa, apostolstwo realizowane w rodzinie, sąsiedztwie, środowisku pracy.

+++Potrzebna jest także konkretna pomoc samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym.

+++Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka (organizacja pożytku publicznego, numer rejestru KRS 0000140437) od 1999 r. prowadzi szeroką działalność w obronie życia dzieci nienarodzonych. Poprzez społeczne akcje edukacyjne, opracowywanie i bezpłatne rozprowadzanie ulotek, plakatów oraz broszur ukazujących rozwój człowieka przed narodzeniem, uczy szacunku do życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Od 2004 r. także pomaga finansowo matkom samotnie wychowującym dzieci oraz ubogim rodzinom.

+++W związku z parlamentarną debatą nt. procedury in vitro Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka przygotowało specjalną ośmiostronicową broszurę informacyjną, która po wydrukowaniu została rozprowadzona już w nakładzie ponad 2 milionów egzemplarzy.

+++Działalność Stowarzyszenia cieszy się uznaniem hierarchów Kościoła katolickiego. Pobłogosławiona została m.in.: przez ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski i ks. kard. Stanisława Dziwisza, Metropolitę Krakowskiego.

+++Nasze Stowarzyszenie nie otrzymuje żadnych dotacji z budżetu państwa czy funduszy Unii Europejskiej. Działamy tylko w oparciu o „dary serca” osób, które pragną ratować życie człowieka; osób, które czują się zobowiązane do realizacji Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego i które chcą wprowadzać w życie apele i nauczanie bł. Jana Pawła II. Proszę więc o „dary serca”. Gdyby każdy z Czytelników ofiarował na ten szlachetny cel 20–30 zł, to moglibyśmy zintensyfikować naszą działalność. Proszę serdecznie w imieniu tych, którzy nie mogą się bronić – nienarodzonych dzieci.

+++Dary można wpłacić także za pośrednictwem Internetu:
www.pro-life.pl/dary_serca

+++Zachęć także swoich znajomych do wsparcia naszej działalności! Pomóż nam pomagać innym! Z góry serdecznie dziękuję.

dr inż. Antoni Zięba, prezes PSOŻC

Comments are closed.