„Wszyscy ochrzczeni są powołani do świętości”

Jasna Góra, 3 października 1970 r.

+++ Jeśli chcesz odnowy, wzrostu i żywotności Kościoła – zostań świętym.
+++ Jeśli chcesz być katolikiem posoborowym, współczesnym – zostań świętym.
+++ Jeśli chcesz pomóc każdemu człowiekowi i całej ludzkości – zostań świętym.
+++ Jeśli chcesz tworzyć nowe czasy i nową historię – zostań świętym, ponieważ:

+++ Tylko święci dostrzegają drogi, jakie Bóg nakreślił Kościołowi i ludzkości. Tylko święci rozumieją wymagania Ewangelii. Tylko święci pojmują orędzie, jakie Bóg kieruje do ich czasów. Tylko święci stają się początkiem nowych czasów: czasów, których wieczna młodość – to nieustanne odkrywanie Chrystusa.
+++ Zostać świętym – to zdecydowanie, cierpliwie, wytrwale, z entuzjazmem iść za Chrystusem, stając się coraz bardziej człowiekiem – obrazem Boga.

+++ Dziś Kościół najbardziej potrzebuje świętych (Paweł VI, 24 kwietnia 1970 r.)

Na drogę do świętości błogosławi
+ Stefan Kardynał Wyszyński
– Prymas Polski

Comments are closed.