Słowa Życia

NIEDZIELA:
Dz 8,5–8.14–171 P 3,15–18J 14,15–21

Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy

Słowa życia
+++ Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie.


+++ Niełatwo było w murach wieczernika przyjąćJezusowe zapewnienie o innym Pocieszycielu; jeszcze trudniej było w nie uwierzyć w dniach następnych, w domu Kajfasza i pod krzyżem.Jezus zmartwychwstał i w zasadzie wszystko się zmieniło, a Pocieszyciel nadal był nieobecny.Dopiero usilna modlitwa wspólnoty przygotowała wszystkich na Jego przyjęcie w dzień Pięćdziesiątnicy. I nadal jest potrzebna usilna modlitwa wspólnoty,by Duch mógł objawić swą pełną mocy obecność.

rs

Comments are closed.