Słowa Życia

Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony

Słowa życiaNIEDZIELA:
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Wj 34,4b–6.8–92
Kor 13,11–13
J 3,16–18

+++ Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.


+++ Mojżesz pokornie prosi: „Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan pośrodku nas”. Paweł życzy całą mocą swego serca: „Bóg miłościi pokoju niech będzie z wami”. A wszystko to dlatego, że „Bóg umiłował świat”. Jeśli wierzymy tej Miłości i ufamy jej, to będziemy każdego dnia prosić,by Pan był pośród nas. Będziemy tę obecność cenić nad wszystko. Będziemy jej strzec.Będziemy z niej czerpać. Tej obecności życzyć będziemy innym.

rs

Comments are closed.