Ksiądz biskup Albin Małysiak

Ksiądz biskup Albin Małysiak urodził się 12 czerwca 1917 r. w Koconiu koło Żywca, w rodzinie kupieckiej. W latach 1936–1941 uczęszczał do Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie. 12 kwietnia 1936 roku złożył śluby wieczyste w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo w Krakowie. 1 maja 1941 roku przyjął święcenia kapłańskie. Na tej dacie warto się zatrzymać. Wielkim pragnieniem Księdza Biskupa jako współpracownika i przyjaciela ks. kard. Karola Wojtyły było dożyć beatyfikacji Jana Pawła II. – Jestem bardzo szczęśliwy, że przez te wszystkie lata z radością głosiłem ludziom Ewangelię. Dziś czekam na beatyfikację mojego przyjaciela – Jana Pawła II. To wielki dar dla Kościoła i Polski – podkreślał 5 kwietnia br. Opatrzność Boża sprawiła, że nie tylko dożył tej beatyfikacji, ale jeszcze data wyniesienia Papieża-Polaka do chwały ołtarzy przypadła dokładnie w 70. rocznicę święceń kapłańskich ks. bp. Małysiaka. Zaraz po święceniach młody ks. Albin pracował jako wikariusz i katecheta w Zembrzycach koło Wadowic, gdzie w czasie okupacji organizował „dożywialnię” dla dzieci i osób wysiedlonych.
W latach 1942–1944 pełnił posługę w Krakowie, a następnie w Zakładzie dla osób w podeszłym wieku im. Helclów w Szczawnicy. Właśnie w tym czasie wraz z szarytką, siostrą Bronisławą Wilemską, uratował życie pięciu Żydom. W ramach tajnego nauczania udzielał lekcji łaciny, religii i gimnastyki. W latach 1946–1947 był katechetą w szkole średniej w Tarnowie i wikariuszem parafii pw. Najświętszej Rodziny. W 1950 r. obronił magisterium z teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1952 r. został doktorem teologii. Pracował m.in. w Zakładzie Wychowawczym im. ks. Siemaszki w Krakowie, a od 1954 r. wykładał w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy. W roku 1959 został proboszczem krakowskiej parafii Księży Misjonarzy pw. NMP z Lourdes.
14 stycznia 1970 r. ks. Małysiak został mianowany biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej. Sakry biskupiej udzielił mu 5 kwietnia 1970 r. ówczesny Metropolita Krakowski ks. kard. Karol Wojtyła.
– Po otrzymaniu sakry biskupiej rozpocząłem pracę pod kierunkiem kardynała Wojtyły. Właściwie nie było dnia, w którym nie spotkałbym się z tym znakomitym wodzem duszpasterstwa – wspominał tamten czas. Przez wiele lat z ks. kard. Wojtyłą łączyła go wielka przyjaźń. – Służyłem z Janem Pawłem Wielkim – podkreślał z dumą ks. bp Małysiak. Taki tytuł nosi też wydany w 2005 r. zbiór korespondencji Księdza Biskupa z Janem Pawłem II.
Na emeryturę przeszedł 27 lutego 1993 roku, po osiągnięciu przepisanego prawem kanonicznym wieku. Podczas majowych uroczystości z okazji 70-lecia kapłaństwa ks. bp Albin Małysiak, zwracając się do dziennikarzy, prosił ich, by byli sługami słowa, sługami prawdy i Pana Boga. Podkreślał ogromną rolę prasy katolickiej i apelował, byśmy zrobili wszystko, aby była ona dobra, mądra, piękna i chętnie czytana przez Polaków. Dziś te słowa stają się niejako testamentem niezapomnianego ks. bp. Albina Małysiaka – legendy Kościoła krakowskiego.

Comments are closed.