Dziękujemy i… prosimy

W czerwcu i lipcu br. zwracaliśmy się do Was, Drodzy Czytelnicy, Przyjaciele TRK „Źródło”, z prośbą o pomoc w przezwyciężeniu trudności finansowych, o dary serca, które umożliwią nam dalsze wydawanie tygodnika „Źródło”.
Wielu z Was odpowiedziało na naszą prośbę. Można stwierdzić, iż Wasza, Drodzy Darczyńcy, ofiarność uratowała tygodnik „Źródło”. Przetrwaliśmy czas wakacyjny, który jest zawsze szczególnie trudny dla wydawców prasy katolickiej. Dlatego wszystkim Czytelnikom, którzy przekazali ofiary, składamy serdeczne podziękowania. Niech Dobry Bóg raczy wynagrodzić Waszą ofiarność na rzecz apostolstwa i ewangelizacji przez prasę katolicką.
Pomimo przesłanych ofiar oraz wprowadzonych przez Zarząd Fundacji wielu działań oszczędnościowych, jeszcze nie udało się, niestety, osiągnąć stabilizacji finansowej. Wielu z Was, Drodzy Darczyńcy, zwracało nam również uwagę na to, iż czas wakacyjny nie jest najlepszym do tego, aby pozytywnie odpowiedzieć na naszą prośbę.
Biorąc powyższe pod uwagę, ośmielamy się ponowić naszą prośbę o dary serca na rzecz tygodnika „Źródło”. Ufamy, że spotka się ona ze zrozumieniem i szczodrą Waszą, Drodzy Przyjaciele „Źródła” odpowiedzią. Mamy nadzieję, że każda rodzina katolicka, do której dociera tygodnik „Źródło”, zechce wspomóc wydawanie „Źródła” jednorazową ofiarą w wysokości 20–30 zł. W celu ułatwienia realizacji naszej prośby, zamieszczamy formularz przekazu pocztowego.
Zapewniamy Was, Drodzy Darczyńcy, o naszej modlitwie w Waszych intencjach, dołączając serdeczne „Bóg zapłać!”

red. naczelny Adam Kisiel
red. Janusz Kawecki
red. Antoni Zięba

Ofiary można przesłać, pod adres:
Redakcja TRK „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3, 30-074 Kraków
lub przelać na konto:
Fundacja „Źródło”
ul. Smoleńsk 2, 31-004 Kraków
63 1240 4650 1111 0000 5145 1808

Comments are closed.