Słowa Życia

NIEDZIELA:

Syr 27,30–28,7
Rz 14,7–9
Mt 18,21–35

Przypowieść o nielitościwym dłużniku

Słowa życiaPiotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: „Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien”. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: „Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinienieś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?”. I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.

Bywa, że wystrzelony pocisk wraca rykoszetem.
Tak zdarzyć się może. Bumerang zwykle powraca
do rzucającego. Ale czyny człowieka na pewno prędzej czy później powrócą niezawodnie jak echo i to zwielokrotnione. Bo miłość zrodzi miłość. A przebaczenie przebaczenie. Tak też odwrotnie:
brak miłości może zrodzić tylko „bez-miłość”,
a brak przebaczenia prowokuje powódź
złości i agresji. Dlatego trzeba przebaczać
aż siedemdziesiąt siedem razy.

rs

Comments are closed.