Wyniki głosowania w Sejmie RP w sprawie przyznania każdemu poczętemu dziecku, bez żadnych wyjątków, prawa do życia – 31 sierpnia 2011 r.

Nóżki dziecka ok. 11 tygodni od poczęcia

„Za” było 186 posłów, „przeciw” 191, wstrzymało się 5, nie głosowało 78.
Większość sejmowa odmówiła bezwarunkowego prawa do życia każdemu poczętemu dziecku. Odmowę prawa do życia osiągnięto przede wszystkim głosami PO i SLD.
Ze 177 głosujących posłów PO aż 90, 4 proc. Była przeciw prawu do życia; z 27 posłów SLD 100 proc. było przeciw prawu do życia. Ze 136 głosujących posłów PiS-u wszyscy, 100 proc., opowiedzieli się za życiem; z 23 posłów PSL-u 95,7 proc. opowiedziało się za pełną ochroną życia poczętych dzieci.

Dziecko ok. 3,5 miesiąca od poczęcia

Twarz dziecka ok. 5 miesięcy od poczęcia

Kilka tygodni temu Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie zwierząt przed okrutnym traktowaniem. Za okrutne zabicie zwierzęcia zwiększono sankcję karną do trzech lat więzienia. Ten sam Sejm utrzymał całkowitą bezkarność okrutnego, bez żadnego znieczulenia, zabijania chorych czy niepełnosprawnych dzieci przed narodzeniem!!!
Jacy ludzie stanowią dzisiaj prawo w Polsce?
Trzeba mobilizacji wszystkich ludzi dobrej woli, aby w przyszłym parlamencie większość stanowili posłowie i senatorowie opowiadający się za prawem do życia dla każdego, bez żadnych wyjątków, nienarodzonego człowieka.

Franciszek Krawczyk
fot. A. Zachwieja

Comments are closed.