II Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia

U źródła Bożego Miłosierdzia

Od 1 do 5 października br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbywał się II Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia (WACOM 2011) pod hasłem „Miłosierdzie źródłem nadziei”. Światowa stolica kultu Boga bogatego w miłosierdzie stała się w tych dniach wielkim forum apostolatu ludzi wszystkich ras, kultur i języków, zjednoczonych w misji głoszenia orędzia Miłosierdzia.

I Kongres miał miejsce w Rzymie w kwietniu 2008 r. w Bazylice św. Jana na Lateranie. Na jego zakończenie Metropolita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz zaprosił uczestników Kongresu i wszystkich czcicieli Bożego Miłosierdzia do Łagiewnik, gdzie żyła i działała jego Apostołka, św. Siostra Faustyna Kowalska, oraz gdzie zawierzał swój pontyfikat, a 17 sierpnia 2002 r. – cały świat, Ojciec Święty Jan Paweł II.
Idea tego typu spotkań zrodziła się w łagiewnickim Sanktuarium, w czasie trwania międzynarodowych rekolekcji dla kapłanów w 2003 r. Ich inicjator i współorganizator, ks. kard. Christoph Schönborn, „zapalony iskrą Miłosierdzia”, postanowił tą drogą „ożywić, spotęgować kult i pobożność ludzi z całego świata wyrażanej w konkretnym czynie” poprzez szerzenie modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do Bożego Miłosierdzia, „znanej prawie wszędzie i kochanej”. Wśród uczestników i delegacji z wielu krajów całego świata byli kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, kapłani i osoby konsekrowane, a także wielka rzesza świeckich apostołów Bożego Miłosierdzia. Tematyka każdego dnia Kongresu dotyczyła innego zagadnienia: związanego z osobą św. Siostry Faustyny, bł. Jana Pawła II jako apostołów Miłosierdzia Bożego, z przesłaniem Miłosierdzia Bożego dla świata i misją głoszenia światu Orędzia Miłosierdzia. Odpowiednio dobrane tematy konferencji, wieczorne świadectwa ludzi, którzy doświadczyli miłosierdzia, wygłaszane w łagiewnickiej świątyni i w 10 parafiach krakowskich, modlitwy i wykłady w grupach językowych w kościołach krakowskich położonych wokół Rynku Głównego, wreszcie wydarzenia kulturalne – jak koncert inauguracyjny związany z wykonaniem oratorium Chrystus F. Liszta, misterium Credo czy emisja filmu Faustyna – miały służyć pogłębieniu formacji w duchu Bożego Miłosierdzia i zrozumieniu człowieka, który nie tylko sam potrzebuje miłosierdzia, ale pragnie dzielić się nim z innymi. Kulminacyjnym punktem każdego dnia były uroczyście celebrowane liturgie Eucharystyczne po łacinie, z czytaniami i modlitwą powszechną w językach narodowych, z pięknie przygotowaną oprawą muzyczną, a także codzienne, poranne jutrznie.
W programie spotkań przewidziano także pielgrzymkę do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, połączoną z modlitwą o pokój i miłosierdzie dla świata oraz wyjazd do Wadowic, gdzie uczestników Kongresu połączyła ekumeniczna modlitwa za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II o Bożą opiekę. Na zakończenie Kongresu, w duchu radości i dziękczynienia Bogu za Jego miłosierną miłość, po odmówieniu Aktu Zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, dokonano rozesłania jego apostołów wraz z symbolicznym aktem przekazania „ognia miłosierdzia” przedstawicielom z pięciu kontynentów. Uczestnicy Kongresu owacyjnie przyjęli wiadomość o prośbie skierowanej do Ojca Świętego Benedykta XVI, aby uznać św. Siostrę Faustynę Doktorem Kościoła.
W Słowie zamykającym Kongres, jego gospodarz ks. kard. Stanisław Dziwisz prosił, aby umacniać ufność w Panu Bogu, a doświadczając Jego miłosierdzia czynić je źródłem nadziei dla świata całego.

Bożenia Weber
fot. A. Wojnar

Comments are closed.