Z nauczania Ojca Świętego

W trosce o nową ewangelizację

Rozważanie Ojca Świętego Benedykta XVI, wygłoszone przed modlitwą
Anioł Pański w Watykanie 16 października br.

Drodzy Bracia i Siostry!
Wczoraj i dzisiaj odbywało się w Watykanie ważne spotkanie na temat nowej ewangelizacji, które zakończyło się dzisiejszego ranka celebrą eucharystyczną, pod moim przewodnictwem, w Bazylice św. Piotra. Inicjatywa ta, zorganizowana przez Papieską Radę Krzewienia Nowej Ewangelizacji, miała jako główny cel pogłębienie obszarów odnowionego głoszenia Ewangelii w krajach prastarej tradycji chrześcijańskiej i jednocześnie zaproponowanie niektórych świadectw i ważnych doświadczeń. Na zaproszenie odpowiedziało wiele osób ze wszystkich części świata, zaangażowanych w tę misję, którą już bł. Jan Paweł II wyraźnie wskazał Kościołowi jako pilne i pasjonujące wyzwanie.
Idąc śladem Soboru Watykańskiego II i tego, który rozpoczął jego wypełnianie – papieża Pawła VI – był on zarówno gorliwym propagatorem misji ad gentes, tzn. do narodów i terytoriów, gdzie Ewangelia nie zapuściła jeszcze korzeni, jak i głosicielem nowej ewangelizacji. To właśnie są aspekty jedynej misji Kościoła, a zatem ważne jest rozważanie ich wspólnie w miesiącu październiku, gdy w najbliższą niedzielę obchodzić będziemy Światowy Dzień Misyjny.
Tak jak to uczyniłem przed chwilą, w homilii podczas Mszy św., chętnie korzystam z okazji, aby oznajmić, że postanowiłem ogłosić specjalny Rok Wiary, który rozpocznie się 11 października 2012 – w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II – a zakończy się 24 listopada 2013 roku, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Uzasadnienie, cele i wytyczne tego Roku przedstawiłem w liście apostolskim, który zostanie ogłoszony w najbliższych dniach. Sługa Boży Paweł VI zapowiedział podobny Rok Wiary w 1968, z okazji 1900. rocznicy męczeństwa Apostołów Piotra i Pawła, a także wielkich zmian kulturowych. Uważam, że w pół wieku od otwarcia Soboru, związanego ze świętej pamięci bł. Janem XXIII, będzie stosowne zarówno odwołanie się do piękna i głównego miejsca wiary, obowiązku umacniania i pogłębiania jej w wymiarze osobistym i wspólnotowym oraz czynienia tego nie tyle z punktu widzenia świętowania, ile przede wszystkim na poziomie misyjnym, właśnie w perspektywie misji ad gentes i nowej ewangelizacji.
Drodzy przyjaciele, w liturgii dzisiejszej niedzieli czytamy to, co św. Paweł napisał do Tesaloniczan: „Bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania”. Te słowa Apostoła Narodów są zarówno życzeniem i programem dla misjonarzy dnia dzisiejszego – kapłanów, zakonników i świeckich – zaangażowanych w głoszenie Chrystusa tym, którzy Go nie znają lub sprowadzili Go jedynie do zwykłej postaci historycznej. Niech Maryja Panna pomaga każdemu chrześcijaninowi, aby był ważnym świadkiem Ewangelii.

Comments are closed.