Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (3)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Co mamy robić?” – pytali Jana Chrzciciela ci, którzy go słuchali, gdy nauczał i udzielał chrztu na Jordanem (por. Łk 3,10–14). Prorok odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni… Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono… Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie”. Przemawiał w imieniu Boga. Zapowiadał: „Idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów” (Łk 3,16). Codziennie zastanawiamy się, co mamy czynić, jak postąpić w konkretnej sytuacji, czego wymagać od dzieci, w jakim wieku i w jakich sprawach pozwolić im, by sami decydowali. Prorok Sofoniasz wzywa do zaufania Bogu: „Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz, który daje zbawienie” (So 3,17). Św. Paweł wyznaje wiarę i wzywa do wiary: „Pan jest blisko” (Flp 4,5). Z wiary w obecność i bliskość Boga rodzi się modlitwa i zaufanie: „O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem” (Flp 4,6).  Prorok Sofoniasz: „Nie bój się Syjonie! Niech nie słabną twe ręce” (So 3,16). Zaś Izajasz wyznaje: „Oto Bóg jest moim zbawieniem, będę miał ufność i baćsię nie będę” (Iz 12,2). Wiara w obecność Boga w nas, w rodzinie, w dziejach świata, rodzi radość i pokój:„Radujcie się zawsze w Panu” (Flp 4,4). Apostoł podkreśla „w Panu”. Człowiek szuka radości poza Bogiem i wbrew Jego woli. Prawdziwa i trwała radość rodzi się z Boga i opiera się na Jego mocy i miłości. W rodzinie każdy z członków troszczy się nie tylko o swoją wiarę, ale o wiarę całej rodziny. Ważna jest modlitwa, indywidualna i wspólna, rozmowy o każdej sprawie, ważnej i drobnej, w świetle Bożej nauki. Matka i ojciec są świadkami wiary wobec swoich dzieci. Droga wiary „zaczyna się chrztem (por. Rz 6,4), dzięki któremu możemy przyzywać Boga zwracając się do Niego jako do Ojca, a kończy wraz z przejściem poprzez śmierć do życia wiecznego, które jest owocem zmartwychwstania Pana Jezusa” (Benedykt XVI, Porta Fidei,1).

Propozycja postanowienia

Porozmawiam z bliskimi, co to znaczy w naszej rodzinie cieszyć się „w Panu”, i co znaczy „nie bój się”.

Comments are closed.