Słowa Życia

NIEDZIELA: ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Iz 42,1–4.6–7; Dz 10,34–38; Mk 1,6b–11

Chrzest Jezusa

fot. Z. Kiresztura

Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

Rozważanie: „Tyś jest mój Syn umiłowany”. To słowo jest dla nas. Jezus nie potrzebował tego przypomnienia, bo nieustannie w swym sercu nosił Ojca, oddychał Jego miłością, wsłuchiwał się w Jego głos. Publiczne świadectwo o miłości Ojca do Syna stanowi swego rodzaju zaproszenie: Bóg odkrywa coś, co jest Jego tajemnicą i zasadą działania: działa z miłości i prowadzi nas mocą miłości, bo to jedyna moc, którą zapragnął się posługiwać wobec nas. Ogarnięty bezkresną miłością zgadza się na absurdalne zarzuty obojętności i nie wyciąga armat, by pokazać, kto ma rację.

rs

Comments are closed.