Umartwienie z pogodą ducha

ks. kard. Stanisław Dziwisz METROPOLITA KRAKOWSKI

Post pomaga uporządkować nasze osobiste wnętrze, świat naszych planów i zamiarów, oczekiwań i ambicji. Świadome ograniczanie własnych potrzeb, często nadmiernych, jest najlepszą drogą do uzyskania wewnętrznego pokoju i harmonii. W tym świetle zastanówmy się, z czego moglibyśmy zrezygnować w Wielkim Poście, z jakim nałogiem walczyć, by zaoszczędzonymi dobrami, energią i czasem podzielić się z drugim człowiekiem. To będzie również inwestycja we własne człowieczeństwo i chrześcijaństwo. (…) Podejmując umartwienia i uczynki pokutne, czyńmy to z pogodą ducha, bo przecież na tej drodze odzyskujemy duchową wolność dzieci Bożych.

Fragment homilii wygłoszonej w Katedrze Wawelskiej,
22 lutego 2012 r.

Comments are closed.