Nawróćcie się całym sercem

ks. kard. Stanisław Dziwisz METROPOLITA KRAKOWSKI

Jezus stawia przed nami zadanie głębokiej, wewnętrznej przemiany i mówi wyraźnie, jaki mamy przyjąć program i za czym mamy się opowiedzieć. Mamy się nawrócić. Bóg sam mówi nam – przez proroka Joela – o co chodzi. „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego!” (Jl 2,12–13). Chodzi więc o powrót do źródeł. Chodzi o powrót na drogę, która prowadzi do Boga, do prawdziwego życia. Łączy się to z podjęciem trudu uporządkowania naszych uczuć i pragnień, naszych wewnętrznych postaw i zewnętrznych zachowań, naszych relacji z Bogiem, z bliźnimi i nami samymi. Nawrócenie ma swój wymiar osobisty, ale także wspólnotowy. Zaznacza to wyraźnie Joel: „Dmijcie w róg na Syjonie, zarządźcie święty post, ogłoście zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta” (Jl 2,15–16). Czy stać nas dzisiaj na to, aby wymagania Ewangelii wprowadzać w życie naszych rodzin i wspólnot, w zasady naszego życia społecznego?

Fragment homilii wygłoszonej w Katedrze Wawelskiej,
22 lutego 2012 r.

Comments are closed.