Słowa Życia

NIEDZIELA: Łk 1,26–38

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Francesco Cossa, Zwiastowanie

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.
Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?
Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.
Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.

Rozważanie

Zwiastowanie. Tak zwyczajnie i prosto: bez grzmotów i błyskawic, w zacisznym miejscu, poza oczami przypadkowych ludzi. Bez świadków. Zarazem wydarzenie w swej wielkości niepowtarzalne. Wyjątkowa jest propozycja Boga, wyjątkowy posłaniec, wyjątkowa odpowiedź. Oto pojawia się życie – Życie, które jest źródłem życia wszystkich ludzi. Syn Boży zostaje przyjęty w tym jedynym niepowtarzalnym miejscu: w łonie Maryi, by każdy z nas mógł przyjąć Go w swoim sercu. By każdy z nas żył. To prawdziwe święto życia.

rs

Comments are closed.