Geniusz kobiety

Ks. bp Grzegorz Kaszak, członek Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny, BISKUP SOSNOWIECKI

Gdy kobieta właściwie wykorzystuje swój „geniusz”, powstają dzieła o ogromnym znaczeniu dla całego społeczeństwa. I nie chodzi tu tylko o wielkie odkrycia naukowe, których dokonują kobiety, czy też osiągnięcia w pracy zawodowej, ale chodzi przede wszystkim o pracę wykonywaną przez nią wewnątrz rodziny. Praca ta – pisze papież w Liście do rodzin – powinna być gruntownie dowartościowana. Trud każdej kobiety związany z wydaniem na świat dziecka, z jego pielęgnowaniem, karmieniem, wychowaniem, zwłaszcza w pierwszych latach, jest tak wielki, że nie może mu dorównać żadna praca zawodowa.

Niestety, to poświęcenie kobiety dla rodziny, a nawet samo małżeństwo, przedstawiane jest, i to nie tylko przez różnego rodzaju ugrupowania feministek, jako coś, co kobietę ogranicza, a wręcz uważane jest za coś złego. Natomiast Jan Paweł II tak wypowiada się na ten temat: Jeśli to „służenie” urzeczywistnia się w sposób wolny, ze wzajemnością i miłością, jeśli wyraża prawdziwą „królewskość” osoby ludzkiej – to dopuszczalne jest, bez negatywnych konsekwencji dla kobiety, także pewne zróżnicowanie zadań, pod warunkiem, że nie jest ono narzucone, ale wypływa ze specyfiki bycia mężczyzną i kobietą (List do kobiet, 11). Nasz Błogosławiony z uznaniem i szacunkiem wyraża się o kobiecie korzystającej ze swego „geniuszu” zgodnie z wolą Pana Boga.

Fragment homilii wygłoszonej w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 1 marca 2012 r.

Comments are closed.