Prawo sumienia

Ks. bp Grzegorz Kaszak, członek Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny, BISKUP SOSNOWIECKI

Aborcja zawsze jest zabójstwem. Zabójstwem dokonanym na maleńkim, bezbronnym i niewinnym dziecku przed jego urodzeniem. I niezależnie od środowiska, w jakim znajduje się dziecko – czy to jest organizm matki, czy laboratorium, w którym przechowywany jest embrion – zawsze mamy do czynienia z mordem niewinnej istoty ludzkiej.
Przeraża nas fakt, że człowiek potrafi być tak okrutny. Dla swoich zachcianek gotów jest zabijać tych, którzy nic złego nie uczynili i którzy nie mogą się sami bronić. Tym bardziej jest to przerażające, że dotyczy osób bardzo sobie bliskich, tak jak jest to w przypadku matki i jej dziecka.
(…) Jak możliwe jest dokonanie zbrodni na niewinnym dziecku, skoro człowiek został obdarzony przez Boga niezwykłym wewnętrznym głosem? Głosem, który pomaga mu odróżnić dobro od zła, który wyrzuca mu, gdy źle postępuje.
Sobór Watykański II naucza: W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem: czyń to, tamtego unikaj. Człowiek bowiem ma w swym sercu wypisane przez Boga prawo [... ] (Gaudium et spes, 16).
Ktoś mógłby powiedzieć, że jest to sprawa, która dotyczy tylko katolików czy chrześcijan. Ale tak nie jest. W sumieniu Bóg przemawia do każdego.

Fragment homilii wygłoszonej podczas spotkania Rodziny Radia Maryja
w Sanktuarium Matki Bożej Anielskiej, Dąbrowa Górnicza, 26 marca 2012 roku

Comments are closed.