Święty Józef

ks. kard. Stanisław Dziwisz METROPOLITA KRAKOWSKI

Ewangelie niewiele nam mówią o Józefie. Są pod tym względem niezwykle oszczędne. Nie zamieszczają ani jednego jego słowa. Ale przecież z ewangelicznych wydarzeń, w których uczestniczył, możemy dokładnie zrekonstruować jego osobowość oraz duchową sylwetkę. Na pewno był człowiekiem nadzwyczajnym, skoro został Oblubieńcem nadzwyczajnej osoby, Maryi, i skoro postanowili iść razem przez życie. (…)
Ale na początku dziejów pięknej miłości Józefa czekało trudne doświadczenie. „Po zaślubinach (…), wpierw nim zamieszkali razem, [Maryja] znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego” (Mt 1,18). Możemy sobie tylko wyobrazić, co przeżywał. Nie wiedział przecież, jak bardzo sam Bóg wkroczył w życie Maryi i jak bardzo zmieniło to ich wspólny projekt życia. (…) Odtąd będzie zawsze z Nią i z Jej Dziecięciem powierzonym jego opiece. Będzie z Nimi w Betlejem. Będzie strzegł Ich bezpieczeństwa, szukając schronienia w Egipcie. Będzie pracował na utrzymanie Świętej Rodziny w Nazarecie. Stworzy klimat prawdziwej rodziny, w którym Jezus będzie wzrastał w mądrości i latach oraz w łasce u Boga i u ludzi (por. Łk 2, 52).

Fragment homilii wygłoszonej w uroczystość św. Józefa, 18 marca 2012 r.

Comments are closed.