Życie zgodne z wiarą

ks. abp Józef Michalik

Każdy kapłan jest wzięty z ludu i dla ludu ustanowiony, aby przez wiarę prowadzić ludzi do Boga, do zbawienia, do zrealizowania tej nadziei oglądania Chrystusa i Ojca – w wieczności, na zawsze. Tę posługę w zjednoczeniu z Chrystusem-Arcykapłanem realizuje każdy biskup. Głosi wiarę, budzi sumienia, pomaga rozeznać dobro i zło, udziela sakramentów, odpuszcza grzechy i karmi wierzących pokarmem Chrystusowego Ciała. Istotnym zadaniem kapłana i biskupa jest branie odpowiedzialności za grzechy jego ludu. (…) Wśród podstawowych prawd wiary jest prawda o Bogu – miłosiernym Ojcu, o Jezusie Chrystusie-Zbawicielu. Jest także prawda o życiu wiecznym, które osiągniemy dzięki wierze i życiu zgodnym z wiarą.

Fragment kazania wygłoszonego na pogrzebie śp. bp. Edwarda Materskiego, 29 marca 2012 r.

Comments are closed.