Zwycięstwo Chrystusa

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Święte Triduum Paschalne odsłania nam niepojętą prawdę o Bogu, który stał się człowiekiem, umarł przybity do krzyża i zmartwychwstał, aby przeprowadzić nas przez ciemną dolinę grzechu i śmierci oraz wprowadzić do królestwa życia i miłości. W tych ostatnich dniach towarzyszyliśmy Jezusowi na etapie Jego życia naznaczonym szczególnym cierpieniem. Podczas dzisiejszej nocy, Wielkiej Nocy, ponownie przeżyliśmy Jego wielkie zwycięstwo. Było to zwycięstwo Boga nad mrocznymi siłami zła, niszczącymi człowieka. Było to zwycięstwo życia i miłości.
Dziś w sercach uczniów zmartwychwstałego Pana, a więc i w naszych sercach, dominuje radość i nadzieja. Jego zwycięstwo staje się zapowiedzią naszego zwycięstwa, bo to On – Jezus Chrystus – otworzył przed nami bramy życia wiecznego.
Eucharystia sprawia, że pośród nas staje żywy Chrystus. On pragnie przemówić do naszych umysłów i serc. On pragnie stać się dla nas niebieskim Pokarmem, byśmy podążali za Nim wytrwale i stali się świadkami Jego zwycięstwa.

Fragment homilii wygłoszonej w Niedzielę Zmartwychwstania
Pańskiego, Katedra Wawelska, 8 kwietnia 2012 r.

Comments are closed.