Słowo kapłana

Kościół naszym domem (21)

Bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce” (J 10,11) – słowa Zbawiciela. Pan Jezus dał swe życie na krzyżu. Wyrwał nas z niewoli szatana, przebłagał Ojca za nasze grzechy, obdarzył nas życiem Bożym, otworzył nam niebo. „Ja życie moje oddaję… Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać” (J 10,17–18).
Dobry Pasterz prowadzi swoje owce. Pragnie jednak, byśmy Go słuchali i dobrowolnie szli za Nim. On nas zaprowadzi do Ojca: „Moje owce słuchają mego głosu… Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne” (J 10,27–28).
W jaki sposób w małżeństwie i rodzinie możemy pomóc sobie w słuchaniu Chrystusa? Ważny jest przykład, zachęta, modlitwa indywidualna i wspólnotowa, ofiarowane cierpienie. Rodzice winni dawać dzieciom przykład, przypominając w różnych sytuacjach: zastanówmy się, czego dziś Pan Jezus od nas oczekuje? Gdzie nas chce dobry pasterz, Jezus, poprowadzić?
„Znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca” (J 10,14–15). Co znaczy „znać” Pana Jezusa? Co to znaczy, że On zna każdego z nas? Na pewno „znać” Pana Jezusa – znaczy znać Jego życie, naukę, czytać Pismo Święte, czytać i studiować Katechizm. Często przyczyną osłabienia wiary jest słaba wiedza religijna. Wiedza jednak jest potrzebna, by bliźnim wyjaśnić wątpliwości i odeprzeć rozmaite zarzuty stawiane wierzącym.
Pan Jezus nas zna, a więc wszystko wie o nas, zna przeszłość, teraźniejszość, ale także przyszłość. Dzieciom trzeba często przypominać: Pan Jezus wszystko wie, wszystko widzi. Jest to dla nas pociecha, gdy jesteśmy w sposób krzywdzący oceniani, posądzani o złe intencje.
Każdy chrześcijanin ma udział w zadaniach dobrego pasterza, Jezusa. Ale w szczególny sposób posługę pasterzy w imieniu Pana Jezusa pełnią biskupi i kapłani. W rodzinie odczytywane są oraz realizowane powołania kapłańskie, zakonne, a także misyjne. Niech rodziny wspierają kapłanów, niech wychowują dzieci do modlitwy za kapłanów i do modlitwy o nowe powołania do służby Bożej.
„Całe nasze kapłaństwo… jest poczęte z miłości aż do końca. Z niej się rodzi i z niej rośnie” (bł. Jan Paweł II, Tarnów, 10 czerwca 1987).

Propozycja postanowienia

Pomodlę się dłużej i gorliwiej za kapłanów szczególnie wtedy, gdy jakieś przykre wiadomości dojdą do mnie i wzbudzą niepokój. n


Comments are closed.