Pasterskie nauczanie

Spojrzenie w stronę Gniezna

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Święty Wojciech, choć był synem pobratymczego narodu czeskiego, w sposób nierozerwalny związał się z życiem i posłannictwem Kościoła w Polsce. Uczynił to przez swoją wyprawę misyjną i przepowiadanie Ewangelii Węgrom, Polakom i Prusom, ale najgłębiej uczynił przez swoją męczeńską śmierć. Pełniąc posługę pasterską, oddał swoje młode życie w Prusach, ale jego relikwie spoczęły tutaj i stały się podwalinami budowania oraz umacniania wspólnoty Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego [Jezusa], na naszej ziemi.
Pozornie, w oczach świata, biskup Wojciech był człowiekiem, któremu się nie udało, który przegrał. (…) Kierowany gorliwością apostolską, podjął daleką wyprawę na Północ i dotarł aż do pogańskich Prus, gdzie spotkał się z wrogością. Padł przeszyty strzałami. Miał wtedy czterdzieści jeden lat. Rodzi się więc pytanie: klęska czy zwycięstwo? W prawidłowej odpowiedzi na to pytanie zawiera się znacznie większa prawda o życiu człowieka. Prawda o życiu każdego z nas.

Fragment homilii wygłoszonej z okazji uroczystości Świętego Wojciecha, Gniezno, 29 kwietnia 2012 r.

Comments are closed.