Potrzebujemy nadziei

Ks. bp Grzegorz Kaszak, członek Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny, BISKUP SOSNOWIECKI

Wiele jest z naszej strony starań o to, by na świecie, a przede wszystkim w naszym narodzie i w naszych rodzinach, panował prawdziwy pokój i spokój. Pamiętajmy jednak, że Pan Jezus mówił: Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego (por. Dzienniczek, 300). (…)
Współczesny człowiek doświadczany jest przez różne kataklizmy. Przeżywa bolesne wydarzenia i trudne chwile związane z jego życiem osobistym. Coraz większe wydają się piętrzące się przed nami problemy i trudności. Wszystko to sprawia, że człowiek czuje się zagrożony i ogarnięty przez różne wątpliwości. Zaczyna obawiać się i lękać tego, co go spotka. Warto w takich sytuacjach przypomnieć sobie słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Krakowie w 2002 roku: Przestań się lękać! Zaufaj Bogu, który jest bogaty w miłosierdzie. Jest z tobą Chrystus, niezawodny dawca nadziei.
Dzisiaj bardzo potrzebujemy nadziei. A spotkanie z Jezusem Miłosiernym, który przychodzi do nas podczas peregrynacji w kopii Obrazu, jest wspaniałą okazją do tego, by nasze serca zostały nią napełnione.
Niestrudzonym głosicielem i wielkim czcicielem miłosierdzia Bożego był Jan Paweł II, który bardzo wiele dokonał dla świata i Polski za swojego życia. Widać, że po śmierci nadal jest miły Panu Bogu. Świadczą o tym licznie spełniane prośby zanoszone do Boga za Jego wstawiennictwem.

Fragment listu pasterskiego z okazji 20-lecia Diecezji Sosnowieckiej, 18 marca 2012 r.

Comments are closed.