Ataki na wolność religijną

ks. kard. Dominik Duka - Prymas Czech

Kiedy mówię o Krakowie i św. Stanisławie, nie mogę wymazać z pamięci księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy, obrońcy Polski, Krakowa i konsekratora Jana Pawła II. Chciałbym też tutaj z całą serdecznością wspomnieć następcę Karola Wojtyły, kardynała Franciszka Macharskiego. (…) Kraków dla mnie to także bazylika ojców dominikanów przy ulicy Stolarskiej 12. Pozwolę sobie stwierdzić, że to miejsce zapisało się głęboko nie tylko w moim sercu, ale także w dziejach wolności czeskiego Kościoła. (…) Obraz Dobrego Pasterza miał przed oczyma św. Stanisław, kiedy miłość do człowieka oraz pragnienie prawości i sprawiedliwości doprowadziły go do konfliktu z władzą państwową, przekonaną o prawomocności swej totalitarnej uzurpacji, nie uwzględniającej godności człowieka i szacunku dla życia. (…) Spoglądając na to wyobrażenie Dobrego Pasterza, od czasu mojej pierwszej pielgrzymki do Ziemi Świętej, zadaję sobie pytanie czy współczesny świat znajduje tutaj inspirację, myślę przede wszystkim o naszym kontynencie i o Europie Środkowej, w której nasze narody odegrały tak znaczącą rolę. (…) Wzmagające się współcześnie ataki na wolność religijną oraz jej negowanie są poważnym zagrożeniem nie tylko dla Kościoła, ale dla całego rodzaju ludzkiego. Postać Dobrego Pasterza, którą promieniuje św. Stanisław jest także wyzwaniem wobec tych, którzy chcieliby wykorzystać religię do negowania wolności, tolerancji i humanizmu.

Fragment homilii wygłoszonej w uroczystość św. Stanisława BM, Kraków, 13 maja 2012 r.

Comments are closed.