Słowo kapłana

Kościół naszym domem (25)

Bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

Pan Jezus w dniu Zmartwychwstania przyszedł do Apostołów i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22). Gdy odchodził do nieba mówił uczniom: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami… aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). Dziesięć dni później Duch Święty zstąpił na Apostołów w widzialnym znaku ognistych języków.

Dar Ducha Świętego wysłużył Wcielony Syn Boży na krzyżu. Duch Święty uobecnia w historii zbawcze dzieło Chrystusa. Jest Duchem Prawdy, Mocy i Miłości, jest Pocieszycielem. Działa w sakramentach i w ludzkich sercach. Nikt nie może bez działania Ducha Świętego uwierzyć, ani wyznać wiary. „Nikt nie może – pisze św. Paweł – powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3).

Duch Święty jednoczy ludzi z Bogiem i między sobą: „Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało” (1 Kor 12,13).

Pismo Święte przybliża nam tajemnicę Ducha Świętego przez różne symbole. W ikonografii chrześcijańskiej często Duch Święty przedstawiany jest jako gołębica. Ten symbol oznacza prawdę, pokorę, jedność i miłość.

Znak ognia oznacza światło Boże, ciepło miłości. Bóg jest ogniem, który spala zło. Duch Święty rozpala ledwie tlący się knotek.

Pan Jezus nazwał Ducha Świętego żywą wodą: „Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7,38–39).

Symbolem Ducha Świętego jest wiatr, dłoń, namaszczenie.

Symbole Ducha Świętego mówią nam, kim jest Trzecia Osoba Boska i jakie jest Jej działanie. Te symbole uświadamiają nam, jak winniśmy współpracować z łaską Bożą i jak otwierać na światło i moc Ducha Świętego małżeństwo i rodzinę. Często dziękujmy za dar sakramentu Bierzmowania, w którym Duch Święty nas uzdalnia i zobowiązuje do apostolstwa, szczególnie w rodzinie. Jesteśmy odpowiedzialni za wiarę i zbawienie bliźnich, szczególnie jest to odpowiedzialność za współmałżonka, za odkrycie i realizowanie powołania.

„Wolność, do której Chrystus nas wyzwala, jest wolnością przez prawdę” (bł. Jan Paweł II, Olsztyn, 6 czerwca 1991 r.).

Propozycja postanowienia

Rozważmy, jak w rodzinie możemy współpracować z Duchem Świętym, pamiętając o symbolu ognia.

Comments are closed.