Pasterskie nauczanie

Tutaj wszystko się zaczęło

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

W Wadowicach zaczęła się przygoda życia Karola Wojtyły z Jezusem Chrystusem, która doprowadziła go do najwyższego urzędu i służby w Kościele. Warunkiem tej służby była miłość. Przypomina nam o tym wyraźnie dzisiejsza Ewangelia, stanowiąca zapis rozmowy zmartwychwstałego Jezusa z Szymonem Piotrem nad brzegiem Jeziora Galilejskiego. Podczas rozmowy padło potrójne pytanie o miłość, bo to ona była i jest warunkiem służby Jezusowi Chrystusowi i Jego Kościołowi. „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”. Szymon znał swoje słabości, ale był człowiekiem żarliwego serca. Dlatego szczerze, a jednocześnie pokornie odpowiedział: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. W odpowiedzi usłyszał: „Paś baranki moje. Paś owce moje” (J 21,15–17).
Podobną rozmowę Jezus odbył wielokrotnie z Karolem Wojtyłą, ilekroć powoływał go do podjęcia coraz większej odpowiedzialności w Kościele jako kapłana, biskupa, kardynała i Papieża. (…) Największą miłością jego życia był Jezus Chrystus i w imię tej miłości służył człowiekowi i światu.

Fragment homilii wygłoszonej w 92. rocznicę urodzin Jana Pawła II, Wadowice, 18 maja 2012 r.

Comments are closed.