Słowa Życia

NIEDZIELA: UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Pwt 4,32–34.39–40; Rz 8,14–17; Mt 28,16–20

Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

fot. W. Płaneta

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Rozważanie

Dzień Trójcy Świętej jest zaproszeniem, by w naszym życiu wysiłek umysłu i wiary szły w parze, obok siebie, wzajemnie się uzupełniając. Z wiarą przyjmujemy słowo Boga, które odsłania tajemnicę Boga, a równocześnie umysłem próbujemy tę tajemnicę opisać. Bóg pozwala zbliżać się do siebie wielkim sercom, które przenika wiara, i wielkim umysłom, którymi kieruje pokora. Wierzące serce i pokorny umysł wołają dziś razem: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

rs

Comments are closed.