Słowo kapłana

Kościół naszym domem (26)

Bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

Codziennie wyznajemy wiarę w Boga, który jest jeden w Trójcy Osób. Czyniąc znak krzyża wyznajemy wiarę w Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Zmartwychwstały Jezus, odchodząc do Ojca, posłał Apostołów: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19).
W czasie Chrztu świętego staliśmy się dziećmi Ojca niebieskiego, braćmi Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. „Otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!” (Rz 8,15).
Jako przybrane dzieci Boże modlimy się słowami, których nauczył nas Pan Jezus: „Ojcze nasz”.
Jesteśmy dziećmi Bożymi i dlatego jesteśmy „dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale” (Rz 8,17). Jesteśmy dziećmi Boga, Stwórcy i Zbawcy, a więc dla siebie nawzajem jesteśmy braćmi i siostrami.
Te wspaniałe prawdy o osobie ludzkiej, o dziecięctwie wobec Boga, o tym, że jesteśmy braćmi i siostrami – odnośmy do małżeństwa i rodziny. Bóg w Trójcy jest źródłem i wzorem dla uświęcania i dla budowania wspólnoty osób, szczególnie ze współmałżonkiem i dziećmi, z całą rodziną.
Stajemy się coraz bardziej podobni do Boga, gdy pełnimy Jego wolę: „Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić” (Pwt 4,40). Podobieństwo do Boga w Trójcy Świętej realizujemy przekazując – szczególnie współmałżonkowi i dzieciom – Bożą naukę. Pan Jezus wstępując do nieba posłał swoich uczniów do innych ludzi z poleceniem: „Uczcie je [narody] zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,19).
Co znaczy „uczyć” bliźniego, szczególnie w rodzinie, zachowywania Bożych przykazań? Uczymy słowem, zachętą, wyjaśnieniem, upomnieniem, jeszcze bardziej przykładem, postawą, pokorą i stanowczością, stawianiem Boga i Jego woli na pierwszym miejscu, wymaganiem i przebaczeniem.
„Rodzina według zamysłu Bożego jest miejscem świętym i uświęcającym. Modlimy się, by rodzina była silna Bogiem” (bł. Jan Paweł II, Szczecin, 11 czerwca 1987 r.).

Propozycja postanowienia

Przynajmniej raz dziennie żegnając się wymówię świadomie Osoby Trójcy Świętej.

Comments are closed.