Nad lednickim jeziorem

ks. abp Józef Michalik

Ujmująca jest ta miłość Ojca Jana do młodzieży, która zaowocowała „Lednicą”, tysiącami młodych garnących się z całej Polski nad to niezwykłe jezioro, po którym aż po dzień dzisiejszy chodzi Chrystus, aby dotrzeć do ludzkich serc. Ojciec Jan zaufał młodym, a tego zaufania młody człowiek nie zawiedzie. Ciekawostką jest jak Ojciec zdołał przekonać młodych o swoim zaufaniu? Może kluczem jest to, że schował się za bł. Janem Pawłem II i z niego potrafił wydobyć liczne dowody zaufania do młodych?! Nie było trudno, bo święty Papież kochał ludzi. Dobrze, że tegoroczny program Lednickich Spotkań wypływa na głębię, domagając się twórczej, integralnej formacji osoby, a czyni to, odwołując się do „Lednickich” tekstów Jana Pawła II. Integralny rozwój człowieka, to troska o całość, o bogactwo i piękno ciała i duszy, rozumu, uczuć i woli, to pamięć na Nadprzyrodzoność, czyli obecność Boga w sercu pełnego Człowieka. Wielki, ambitny i dynamicznie twórczy to program, sięgający świętości, która otwiera się przed każdym z nas – ludzi przeżywających: realizm Golgoty i Chrystusowego Miłosierdzia.

Fragment listu do o. Jana Góry
przed Lednickim Spotkaniem Młodych, 2 czerwca 2012 r.

Comments are closed.