Pasterskie nauczanie

Matka Boża płacząca

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Historia Kościoła to również wzruszająca historia obecności Maryi w życiu i pobożności uczniów Jej Syna. Wierzą oni głęboko, że Wniebowzięta Pani uczestniczy w trudach ich ziemskiego pielgrzymowania i wstawia się za nimi u tronu Najwyższego. Pośród licznych sanktuariów oraz miejsc związanych szczególnie z obecnością Maryi w życiu ludu Bożego, wyróżnia się sanktuarium Matki Bożej w La Salette, we francuskich Alpach. Wzruszająca jest postać Matki Bożej Saletyńskiej – Płaczącej, siedzącej na kamiennym głazie, z twarzą ukrytą w dłoniach. Jej łzy mówią wszystko. Mówią o Jej zatroskaniu o świat i człowieka potrzebującego ocalenia. Mówią o Jej miłości i solidarności z nami.
Postać Matki Bożej Płaczącej jest tak wymowna, zawiera tak jasne przesłanie, że dała początek nowemu zgromadzeniu zakonnemu w Kościele, a także przekroczyła granice Francji, miejsca objawienia się Maryi dwojgu prostym pastuszkom w 1846 roku. Również nasza Ojczyzna została ubogacona obecnością i działalnością Księży Saletynów. Dotarli oni do Dębowca sto dwa lata temu.

Fragment homilii wygłoszonej w uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego, Dębowiec, 20 maja 2012 r.

Comments are closed.