Słowo kapłana

Kościół naszym domem (29)

Bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

Bóg wybrał św. Jana Chrzciciela, aby przygotował naród wybrany na przyjście Mesjasza, Wcielonego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Nawiązując do proroka Izajasza wzywał do prostowania ścieżek dla Pana.
Św. Paweł przemawiając w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej mówił: „Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu” (Dz 13,24).
Narodzenie Jana Chrzciciela było wielką łaską dla Izraelitów, ale był to wspaniały dar Boży dla sędziwych wiekiem Elżbiety i Zachariasza. „Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem” (Łk 1,58).
Poczęcie i narodzenie dziecka jest darem Boga Stwórcy, który jest Panem życia, czasu i wieczności. Rodzice są współpracownikami Boga, który stworzył mężczyznę i kobietę, a w czasie poczęcia stwarza nieśmiertelną duszę. Od poczęcia dziecko należy do Boga, a rodzice są powołani, by dziecko z wdzięcznością i pokorą przyjąć, także wtedy, gdy zaskoczyło swoim istnieniem lub wtedy, gdy jest – co stwierdzono przed narodzeniem – niepełnosprawne.
O godności dziecka mówi prorok Izajasz: „Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię” (Iz 49,1–2). Psalmista modli się: „Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył, godne podziwu są Twoje dzieła. I duszę moją znasz do głębi, nie tajna Ci istota, kiedy w ukryciu nabierałem kształtów” (Ps 139,3.13–15).
W ostatnich latach, w naszym kraju, gwałtownie spada liczba urodzeń. Najczęściej jako powód podawane są przyczyny materialne: brak pracy, niskie zarobki, nie sprzyjająca rodzinie polityka społeczna, nietrwałość małżeństw i rodzin. Niewielu rodziców chce się przyznać do egoizmu, braku ofiarności, poświęcenia…
Ojciec Święty Benedykt XVI mówił w Mediolanie do rodziców: „Zawsze dawajcie pierwszeństwo logice być przed logiką mieć: pierwsze z nich buduje, drugie kończy się zniszczeniem (VII Światowe Spotkanie Rodzin, 3 czerwca 2012 r.).

Propozycja postanowienia

Jakie wypowiadam opinie o rodzicach, którzy są otwarci na liczniejsze rodziny? Kiedy pomogłem materialnie liczniejszej rodzinie?

Comments are closed.