Pasterskie nauczanie

W ręku Boga

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Bóg dokonuje w życiu człowieka rzeczy – po ludzku sądząc – niemożliwych. Wszyscy mamy doświadczenie różnych przeciwności, cierpień, trudnych sytuacji, z których – wydawało się – nie było wyjścia. A jednak Bóg wielokrotnie przeprowadził nas przez ciemną dolinę zła i wyprowadził na drogi życia i nadziei. Takie doświadczenie nauczyło nas prawdziwej mądrości, byśmy wspominając wielkie dzieła Boże, naszą teraźniejszość i przyszłość złożyli w ręku Boga. On jest Panem ludzkich losów. Przekonany był o tym Psalmista, zachęcający nas słowami: „Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał. On sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a prawość twoja jak blask południa” (Ps 37,5–6).
(…) I znów zachęceni jesteśmy do ufności i nadziei, że to słowo (…) przyniesie w naszym życiu plon, bo zawiera w sobie dynamizm zdolny przemienić życie człowieka.

Fragment homilii wygłoszonej z okazji Jubileuszu
50-lecia kapłaństwa, Katedra Wawelska, 17 VI 2012 r.

Comments are closed.