Przyszłość Kościoła

ks. abp Józef Michalik

Chrystus ma być w centrum naszych pragnień i naszych tęsknot. Na Nim się mam opierać. Jeśli się na Nim oprę, to moja relacja do drugiego człowieka będzie inna. Jeśli ja posłucham Jego, będę słuchał Jego, to moja miłość do mojej żony, do mojego dziecka, moja miłość do rodziców, moja relacja do rzeczywistości, do Ojczyzny naszej będzie inna. Będzie napełniona tą mocą Bożą. Może niewidzialną dla oka, niewymierną, ale będzie skuteczna na jutro, nie tylko na dziś. To jest właśnie wiara. Światło wiary otwiera nam tę perspektywę. (…) To do nas skierowana jest nadzieja Papieża, nadzieja błogosławionego Jana Pawła II, nadzieja Chrystusa. Kto będzie kontynuował przepowiadanie Ewangelii, jeśli nie my wszyscy? Kto nazwie grzech, zło po imieniu, jeśli nie każdy z nas w swoim sumieniu, w swoim otoczeniu? Oto jest przyszłość Kościoła.

Fragment homilii wygłoszonej w Krośnie, 9 VI 2012 r.

Comments are closed.