Słowa Życia

NIEDZIELA: Mdr 1,13–15; 2,23–24
2 Kor 8,7.9.13–15; Mk 5,21–24.35b–43

Wskrzeszenie córki Jaira

Wskrzeszenie córki Jaira, Pismo Święte w obrazach

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim.
Przyszli ludzie do przełożonego synagogi i donieśli: Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?
Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: Nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego.
Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali Go.
Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talitha kum, to znaczy Dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

Rozważanie

Śmierci osoby bliskiej, drogiej sercu nie można nie przeżywać. Stąd, gdy pojawiła się groźba śmierci, przełożony synagogi nie licząc się z niczym ani z nikim, zdesperowany prosi: „Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”. I gdy wydawało się, że wszystko już stracone, padają Jezusowe słowa: „Dziewczynko, wstań”. Ale Pan zwrócił nam uwagę, że od śmierci fizycznej bardziej niebezpieczna jest śmierć duchowa. Czy zauważamy to niebezpieczeństwo? Czy wtedy potrafimy, jak ów przełożony, wołać o ocalenie, czy potrafimy tak wołać, by Jezus mógł powiedzieć: „Mówię ci, wstań”?

rs

Comments are closed.