Słowo kapłana

Kościół naszym domem (7)

Życie człowieka jest powołaniem, Bożym wezwaniem, Bożym projektem i odpowiedzią człowieka, który rozpoznaje plan Boży, przyjmuje i z pomocą łaski realizuje.
Zazwyczaj słowo „powołanie” odnosimy do życia kapłańskiego i zakonnego. Wciąż za mało mówimy o tym, że powołaniem Bożym jest małżeństwo i rodzina. Rodzi się pytanie, czy ci, którzy żyją bez ślubu i ci, którzy łączą się z osobami rozwiedzionymi – choć powtarzają, że są katolikami – zastanawiają się, czy w ten sposób realizują Boże powołanie?
Chrystus wciąż mówi: „Pójdźcie za Mną” (Mt 4,19), „Chodźcie, a zobaczycie” (J 1,39). Powołanie „poszli… i tego dnia pozostali u Niego” (J 1,39). Św. Jan zapamiętał godzinę swego powołania: „Było to około godziny dziewiątej” (J 1,39), czyli o czwartej po południu.
Przykładem wsłuchiwania się w głos Boga i posłuszeństwa Jego woli jest postawa Samuela. Bóg po imieniu zwraca się do niego. Gdy Samuel zrozumiał, że Bóg mówi do niego, odpowiedział: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha” (1 Sm 3,9).
Św. Jan wspomina, że Andrzej, który został powołany, przyprowadził do Pana Jezusa swego brata Szymona. Jest to przykład dla nas, abyśmy pomagali bliźnim rozpoznać i zrealizować powołanie. Szczególnie w małżeństwie i rodzinie konieczne jest, by wzajemnie przyprowadzać się do Jezusa. Potrzebne jest ustawiczne rozpoznawanie, w jaki sposób możemy przyprowadzić do Zbawiciela męża, żonę, dziecko, rodziców, teściów. Dokonuje się tego słowem, zachętą, upomnieniem, przykładem, modlitwą, pokutą.
Przyprowadzamy bliźnich do Pana Jezusa – jak uczy nas św. Paweł – jeżeli pamiętamy, że „za wielką cenę zostaliście nabyci… już nie należycie do samych siebie… ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego (1 Kor 6,19–20). Apostoł ostrzega: „Ciało nie jest dla rozpusty… Strzeżcie się rozpusty… czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa” (1 Kor 6,13–14).
„Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, aby Boska obecność Chrystusa napełniała ich życie małżeńskie i rodzinne?” (bł. Jan Paweł II, Łomża, 4 czerwca 1991 r.).

Propozycja postanowienia

W jaki sposób w najbliższych dniach przyprowadzę bliźnich do Pana Jezusa? 

Comments are closed.