Odwieczna tęsknota za Bogiem

Ks. bp Tadeusz Rakoczy Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Świat współczesny zbyt często ocenia wartość życia tylko na podstawie tego tylko, co człowiek posiada. (…) Współczesny człowiek coraz częściej odrzuca zbawiającą miłość Chrystusa.
Człowiek w imię źle rozumianej wolności, chce w dzisiejszych czasach coraz częściej sam decydować, co jest dobre, a co złe. Mimo tych silnych tendencji współczesnego świata, istnieje w człowieku odwieczna tęsknota za Bogiem. Sumienie każdego człowieka, mężczyzny i kobiety, który ma odwagę pytać o sens życia, cierpienia i śmierci musi odpowiedzieć prawdą wyrażoną przez św. Augustyna – niespokojne jest serce nasze, póki nie spocznie w Tobie. (…) Szczęście można osiągnąć tylko poprzez otwarcie się na łaskę zbawienia w Jezusie Chrystusie, będącą darem i zadaniem. (…)
Akt wiary powinien być rozpatrywany, jako integralna całość, wyraża się bowiem w konkretnych postawach i decyzjach. Głęboka wiara nie jest czymś abstrakcyjnym, oderwanym od codzienności, ale ogarnia wszystkie wymiary osoby, w tym także wszystkie obszary życia i aspekty doświadczenia.

Fragment homilii wygłoszonej w Kamesznicy koło Żywca,w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła,
29 czerwca 2012 r.

Comments are closed.