Słowo kapłana

Kościół naszym domem (32)

Bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

Pan Jezus powiedział do Apostołów: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco” (Mk 6,31). Te słowa odnoszą się do każdego człowieka, dorosłego i dziecka. Potrzebujemy odpoczynku fizycznego, psychicznego i umocnienia duchowego. Odpoczywamy dłużej w czasie urlopu, w sobotę, niedzielę i w święta. Konieczny jest jakiś odpoczynek w każdym dniu. Zmiana rodzaju zajęć, zmiana otoczenia jest odpoczynkiem. Wiele rodzin – jeśli je stać – wyjeżdża na odpoczynek wspólnie: jest to okazja do rozmów, wspólnego zwiedzania, rozrywki. Jest to też wielka szansa dla umocnienia miłości wobec siebie, załagodzenia napięć i wzajemnych pretensji.
Czas wolny daje możliwość pogłębienia życia religijnego: czytanie Pisma Świętego, lektura książek, czasopism religijnych, modlitwa indywidualna i rodzinna. W czasie wakacji, niekiedy w sobotę i niedzielę, rodziny przeżywają rekolekcje, dni skupienia (szczególnie – organizowane dla rodzin), pielgrzymki rodzinne, udział w pieszych pielgrzymkach.
Czytamy w Ewangelii, że Pan Jezus „ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać” (Mk 6,34).
Ci, którzy odpoczywają, wydając nieraz wielkie sumy pieniędzy na urlop, są „wielkim tłumem” nie mającym pasterza. Wielu przeżywa czas wolny bez modlitwy, Mszy świętej, a często w grzechu: nadużywanie alkoholu, grzechy nieczyste. Ci sami, którzy często powtarzają, że nie mają czasu na modlitwę, tym bardziej na rekolekcje, gdy mają czas wolny, nie myślą o Bogu, o modlitwie, o zbawieniu.
„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja je znam. Idą one za Mną” (J 10,27) – te słowa Pana Jezusa możemy uczynić programem w przeżywaniu czasu wolnego.
„Niech każdy z nas zapyta siebie: Jaką jestem glebą? Co dzieje się z ziarnem Bożej prawdy w moim życiu?” (bł. Jan Paweł II, Łomża, 4 czerwca 1991 r.).

Propozycja postanowienia

Rozważę, co koniecznie trzeba zmienić w moim życiu, w życiu rodziny, aby zmienił się sposób przeżywania czasu wolnego?

Comments are closed.