Tydzień liturgiczny

KS. ROMAN SŁAWEŃSKI

Szesnasty tydzień zwykły 23–28 VII 2012

Poniedziałek

Ga 2,19–20; J 15,1–8

Święto św. Brygidy

Słowo Boże: Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne moje życie jest życiem wiary w Syna Bożego…
Chrystus przybity do krzyża – to znak ofiary złożonej do końca, ofiary absolutnej, zrealizowanej bez zastrzeżeń, bez warunków, bez granic. Taki Chrystus – wydany do końca – żyje we mnie. Nie jest ważne, czy moje życie będzie zakończone męczeństwem, czy spokojne; naznaczone chorobą czy obfitujące witalnością. Ważne, by było oddane Chrystusowi.
Modlitwa dnia: Panie, nasz Boże, Ty objawiłeś świętej Brygidzie tajemnice nieba, gdy rozważała mękę Twojego Syna, spraw, abyśmy mogli się radować, gdy nam objawisz swoją chwałę.

Wtorek

Mi 7,14–15.18–20; Mt 12,46–50

Słowo Boże: Paś lud Twój laską Twoją, trzodę dziedzictwa Twego, co mieszka samotnie w lesie, pośród ogrodów. Niech wypasają Baszan i Gilead, jak za dawnych czasów. Jak za dni swego wyjścia z ziemi egipskiej, ukaż nam dziwy.
Zagubiony lud, mieszkający jakby w lesie, tęskni za ogrodami, za pastwiskami Baszanu i Gileadu. Wspominając minione czasy znów oczekuje widocznych wówczas znaków od Boga. Ale ci, co żyli w tamtym czasie, znaki te nieraz lekceważyli, nie docenili, nie zrozumieli. Czy mamy prawo prosić o nowe znaki? Wszak słowa Boga nie tracą aktualności.
Modlitwa dnia: Boże, Ty obdarzyłeś świętą Kingę hojnym błogosławieństwem i zachowałeś dziewicą nawet w małżeństwie, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy dzięki czystości życia zawsze trwali przy Tobie i wstępując w jej ślady mogli dojść do Ciebie.

Środa

2 Kor 4,7–15; Mt 20,20–28

Święto św. Jakuba

Słowo Boże: Przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy.
Naczynie gliniane mimo oczywistej kruchości można przeznaczyć do ważnych zadań. Wybrane naczynie pozostaje naczyniem glinianym. Ktoś, kto został apostołem nie utracił swej kruchości. Czy ktoś, kto otrzymał poważne zadanie w Kościele, może zapomnieć o swej kruchości? Tak, lecz wtedy kończy się służba, zwycięża nie Chrystus, ale pycha.
Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, święty Jakub jako pierwszy z Apostołów przelał krew za Chrystusa, niech jego mężne wyznanie utwierdza Twój Kościół, a jego opieka niech mu stale towarzyszy.

Czwartek

Jr 2,1–3.7–8.12–13; Mt 13,10–17

Wspomnienie św. Joachima i Anny

Słowo Boże: „Niebo, niechaj cię na to ogarnie osłupienie, groza i wielkie drżenie”, mówi Pan: „Bo podwójne zło popełnił mój naród: opuścili Mnie, źródło wody żywej, żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które nie zatrzymują wody”.
Zlekceważenie Boga, odrzucenie Jego słowa na rzecz ludzkich słów i wytworów to głupota, której nie można porównać z niczym innym. Wobec takiego wyboru winno osłupieć niebo i ziemia. To jak największy kataklizm przeszywający cały kosmos. Tak widzi tę decyzję człowieka Bóg. Szkoda, że sami tego nie widzimy, nie ogarniając skutków swych błędów.
Modlitwa dnia: Panie, Boże naszych ojców, Ty wybrałeś świętych Joachima i Annę na rodziców Maryi, która została Matką Twojego wcielonego Syna, przez ich wstawiennictwo pozwól nam osiągnąć zbawienie obiecane Twojemu ludowi.

Piątek

Jr 3,14–17; Mt 13,18–23

Słowo Boże: I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie. A gdy się pomnożycie i wydacie liczne potomstwo na ziemi w tamtych dniach, mówi Pan, nikt nie będzie już mówił: „Arka Przymierza Pana”.
Arka Przymierza to materialny przedmiot. Święty, kryjący tablice Przymierza, przypominający obecność Boga, ale tylko przedmiot. A Bóg oczekuje czegoś więcej: to serce ludzkie winno nieść obecność Boga drugiemu sercu, bo wiara rodzi się z wiary, życie rodzi się z życia, a miłość z miłości. Dlatego potrzebni są pasterze według serca Bożego.
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości, zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania.

Sobota

Jr 7,1–11; Mt 13,24–30

Słowo Boże: Kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać fałszywie, palić kadzidło Baalowi, chodzić za obcymi bogami, których nie znacie. A potem przychodzicie i stajecie przede Mną w tym domu i mówicie: „Oto jesteśmy bezpieczni”.
Tego nie można nazwać inaczej jak cynizmem. Czynić nieprawość i usprawiedliwiać się wielkimi hasłami. Kpić, wyśmiewać i upokarzać, a później zasłaniać się wolnością wypowiedzi. Bezwzględnie wykorzystywać pracownika, tłumacząc obiektywnie trudnymi warunkami. Ten sposób działania przyjmie prasa, usprawiedliwią wielcy z pierwszych stron gazet. Ale Bóg na pewno nie.
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości, zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania.

Comments are closed.