Radykalizm ewangeliczny

Ks. Bp Piotr Greger, Biskup pomocniczy Bielsko-Żywiecki

Człowieku, powiedz otwarcie, jeśli nie jestem dla ciebie żadnym wymysłem jakiegoś średniowiecznego mnicha, jeżeli nie jestem marzycielem religijnym, ale realistą, według którego nauki żyło wielu świętych, jeśli nie jestem tylko genialnym myślicielem czy światowym rewolucjonistą, którego narodzenie zapoczątkowało nowy sposób liczenia czasu, jeśli jestem dla ciebie kimś większym niż którykolwiek z proroków, jeśli jestem dla ciebie Chrystusem – Mesjaszem, Bogiem, który cię stworzył i do tego stopnia umiłował, że przyjął los ludzkiego życia i śmierci, jeśli jestem dla ciebie Tym, który kiedyś będzie cię sprawiedliwie sądził z miłości, to dlaczego, w imię jakichś pseudowartości dajesz czasem pierwszeństwo wielu innym sprawom, zapominając o Mnie i spychając na margines swojego życia? Dlaczego bardziej dbasz o ludzkie opinie niż o moją naukę i Boże przykazania?
(…) Przeciętność, czasem wyrażająca się prymitywizmem, usypia i zabiera radość. Najlepszym lekarstwem na taki stan rzeczy jest radykalizm ewangeliczny. Do prawdziwego kapłaństwa przywraca nas najpierw żarliwa modlitwa, szczere słuchanie słowa Bożego. (…) Ksiądz ma dzisiaj wiele do dania, zwłaszcza ludziom młodym. Tylu ich jest, którzy – choć zgubili drogę do Kościoła – szukają ojca, przyjaciela, trwałych wartości. Dla takich ksiądz nie stanie się autorytetem na ambonie, bo oni do kościoła nie chodzą; nie zaimponujemy im złotym ornatem czy czystą, wyprasowaną komżą. Oni szukają spojrzenia, obecności, konkretnych oznak życzliwości.

Fragment homilii wygłoszonej podczas wieczornego czuwania modlitewnego
w Sanktuarium Maryjnym w Bielsku-Białej Hałcnowie, 29 czerwca 2012 r.

Comments are closed.