Słowa Życia

NIEDZIELA: 2 Krl 4,42–44; Ef 4,1–6; J 6,1–15

Jezus rozmnaża chleb

Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.
Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić.
Odpowiedział Mu Filip: Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać.
Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?
Jezus zatem rzekł: Każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów.
A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat.
Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

Rozważanie

Wielki tłum, samych mężczyzn pięć tysięcy. Wszyscy głodni. Większość bez chleba. I dokonał się cud: otrzymali tyle chleba i ryb, że zaspokoili głód. Pozostały jeszcze resztki. Dlaczego Jezus polecił, by zebrać resztki chleba? Nikomu już niepotrzebne kawałki chleba – po co się męczyć i zbierać po rozległym polu? Dwanaście koszy! Tu zaczynają przemawiać symbole: ta nadwyżka jest jak niepojęta łaskawość Odkupiciela, który w obfitości daje Chleb Życia; obfitość jest tak wielka, że nigdy się nie wyczerpie. Ten dar jest w stanie zaspokoić największe ludzkie pragnienia!

rs

Comments are closed.