Słowo kapłana

Kościół naszym domem (34)

Bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

Mojżesz powiedział do Izraelitów na pustyni: „To jest chleb, który Pan wam daje na pokarm” (Wj 16,15). Te słowa odnosiły się bezpośrednio do manny, którą Bóg cudownie karmił synów Izraela wędrujących do Ziemi Obiecanej. Ale to, co mówił Mojżesz, odnosi się do każdego pokarmu i do wszystkich darów Bożych naturalnych i nadprzyrodzonych, materialnych i duchowych. Manna na pustyni była też zapowiedzią pokarmu duchowego, jaki nam zostawił Chrystus, Najświętszej Eucharystii.
Izraelici narzekali na głód i pragnienie. Wspominali Egipt, gdzie „zasiadali przed garnkami mięsa i chleb jadali do sytości” (Wj 16,3). W niewoli byli syci, w wolności – cierpieli głód.
Rodzina wciąż na nowo winna przeżywać dziękczynienie wobec Boga, który daje nam chleb z nieba. Wszystko, co jest „owocem ziemi i pracy rąk ludzkich”, jest przede wszystkim darem od Boga. Znakiem wdzięczności wobec Boga za Jego dary, jest modlitwa przed jedzeniem i po jedzeniu, a przynajmniej uczyniony znak krzyża. W wielu rodzinach zaniedbano przeżywania posiłku połączonego z modlitwą. Dzieci, nie mające dziś doświadczenia trudu związanego ze zdobywaniem pokarmu, tym bardziej potrzebują świadectwa rodziców, którzy modlą się, dziękując Bogu za pokarm.
Warto wspomnieć, że dla budowania wspólnoty trzeba starać się, aby jeść posiłek razem przynajmniej w niedzielę i święta. Rodzice winni przypominać dzieciom, by żegnały się przed posiłkiem, jedząc obiad w szkole. Jest to wyznanie wiary.
Stół rodzinny, wspólny posiłek, trzeba łączyć ze stołem Bożego słowa i ze stołem Ciała i Krwi Pańskiej. „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Pan Jezus karmi nas swoim słowem, przykładem pełnienia woli Ojca, ale szczególnie owocami Męki i Śmierci, które są obecne w Eucharystii. Udział we Mszy św. jest wezwaniem, by „porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek kłamliwych żądz… i przyoblec człowieka nowego” (Ef 4,22–24).
„Eucharystia… przemienia życie człowieka i otwiera przed nim horyzont życia wiecznego” (bł. Jan Paweł II, Wrocław, 1 czerwca 1997 r.).

Propozycja postanowienia

Czy modlimy się przed i po jedzeniu, czy staramy się jeść posiłek wspólnie, całą rodziną?

Comments are closed.